Xác định phương án chiến lược cho sự kiện

Những thông tin cơ bản thu thập được từ quá trình đánh giá cẩn thận về môi trường sự kiện, sẽ là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị tổ chức sự kiện lựa chọn những chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của sự kiện. Có nhiều phương án chiến lược, theo đó, những chiến lược được lựa chọn phải tận dụng những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu như quản lý sự kiện chuyên nghiệp, né tránh những đe dọa, thách thức và tận dụng những cơ hội đã được nhận ra xác định phương án chiến lược cho sự kiện.
  • Nỗ lực phân tích ma trận SWOT sẽ là uổng phí nếu như những dữ liệu thu thập được từ phân tích này không được sử dụng trong lựa chọn chiến lược cho sự kiện. Sau đây là các phương án chiến lược có thể xem xét để lựa chọn cho sự kiện:
Xác định các phương án chiến lược cho sự kiện
Xác định các phương án chiến lược cho sự kiện

Xác định phương án chiến lược cho sự kiện

Lên phương án chiến lược cho sự kiện được chia thành bốn phương án chiến lược đem lại hiệu quả cao nhất cho các nhà tổ chức sự kiện.

Phương án đầu tiên:

1.Chiến lược tăng trưởng

Nhiều nhà quản trị tổ chức sự kiện có ấn định rất mạnh về quy mô sự kiện và như vậy họ tìm kiếm chiến lược tăng trưởng để làm cho sự kiện của họ lớn hơn những sự kiện trước hoặc lớn hơn những sự kiện tương tự.” Lớn hơn” thường được hiểu là tốt hơn, thông qua bài giảng sẽ thấy chiến lược sự kiện tăng trưởng thông nghề tổ chức sự kiện được phổ biến rộng với xã hội hiện nay.

  • Đặc biệt là những nhà quản trị sự kiện đầy tham vọng, sự tăng trưởng có thể theo phương án tăng doanh thu. Tăng thành phần sự kiện, tăng số lượng người tham gia và khách hàng hoặc là tăng thị phần sự kiện.
  • Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp sự kiện lớn hơn” không hẳn sẽ tốt hơn như suy nghĩ của một số giám đốc sự kiện, nên cần cân nhắc cẩn thận khi lựa chọn chiến lược này.

2.Chiến lược ổn định

Trong những hoàn cảnh nhất định có thể áp dụng phương án chiến lược ổn định- đó là duy trì số lượng tham gia ở mức trước đó. Chẳng hạn, lễ hội dân gian cảng Fairy, một sự kiện thường niên ở Victoria nước Úc, mặc dù có nhu cầu cao về vé, nhưng nhà tổ chức sự kiện đã chấp nhận sự kiện này bán vé hết trước và khóa sổ số lượng người tham gia.

  • Sau đó, họ nâng cao chất lượng chương trình sự kiện. Bằng việc khóa sổ số lượng vé trong điều kiện nhu cầu cao, cũng có thể tạo ra quyết định nâng giá vé cao hơn.
Lựa chọn những phương án chiến lược cho sự kiện
Lựa chọn những phương án chiến lược cho sự kiện

3.Chiến lược cắt giảm

  • Kết quả cuộc kiểm tra cẩn thận môi trường sự kiện có thể đề xuất bằng phương án chiến lược là giảm quy mô của một sự kiện nhưng tăng thêm giá trị vào những thành phần có sẵn của sự kiện.
  • Chiến lược này có thể thích hợp khi môi trường tổ chức sự kiện thay đổi. Cắt giảm dường như được xem là một chiến lược tiêu cực, nhưng đó có thể là sự đối phó cần thiết đối với môi trường kinh tế không thuận lợi hoặc những thay đổi chính trong môi trường văn hóa xã hội.
  • Chẳng hạn, có thể quyết định loại bỏ một chương trình hội thảo đồng hành và tập trung vào những khía cạnh chính của một cuộc triển lãm.

4.Chiến lược kết hợp

  • Như tên gọi, phương án chiến lược kết hợp, bao gồm những yếu tố từ hơn một loại phương án chiến lược trình bày ở trên.
  • Chẳng hạn, một nhà quản trị sự kiện có thể quyết định cắt bớt hoặc thậm chí xóa bỏ một vài hoạt động của một sự kiện không còn hấp dẫn với những khách hàng mục tiêu, đồng thời gia tăng những khía cạnh khác.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *